Δημοσιεύσεις / Media

Τα Νέα της Τέχνης
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2019

The Art Newspaper Greece
Απρίλιος - Μάιος 2022

Εθνικός Κήρυξ
5 & 6 Νοεμβρίου 2022